فرزند: نعمت الله جنسیت: مرد استان: اصفهان تاریخ فوت: ۱۳۹۹/۱/۹